Panaszkezelés

Panaszkezelés

Tisztelt Látogató!

Ezt a felületet a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek történő megfelelés érdekében hozta létre a Technokov Kft. Ezen a felületen keresztül egyszerűen és teljeskörűen tudnak bejelenteni szervezetünk működésével kapcsolatosan észlelt olyan eseményeket, melyek visszaélésre utalhatnak. Szervezetünk elkötelezett a hatályos jogszabályok betartása és a jogszerű működés biztosítása iránt. A beérkezett bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk a jogszabályok szerint, és ha bármilyen visszaélést tapasztalunk, akkor minden szükséges intézkedést megteszünk annak megszüntetésére, valamint a jövőbeli hasonló esetek elkerülésére.

Tájékoztatjuk, hogy a visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy a Társaság működésének átláthatóságát, szervezetünk elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.

Tájékoztatjuk, hogy rosszhiszemű bejelentés esetén, ha valótlan adatot vagy információt közöl és

  • a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

  • b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni. 

A bejelentéseket érintő adatkezelési szabályok a következők:

Panaszát a kézhezvételtől számított 30 napon belül kivizsgáljuk. Tájékoztatjuk, hogy indokolt esetben a kivizsgálási idő meghosszabbítható, a kivizsgálás maximum határideje 3 hónap.

Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálat idején a kapcsolatot tartunk Önnel, a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására és további információk rendelkezésre bocsátására hívhatjuk fel. Ezek elmaradása a  vizsgálat lefolytatását veszélyezteti, illetve meghiúsíthatja.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejheti előzetes egyeztetés alapján személyesen vagy írásban, és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá.

Az alábbi linkre kattintva megteheti panaszbejelentését, melyet a jogszabályban meghatározott eljárásrend és törvényi kereteken belül Társaságunk minden esetben kivizsgál, valamint megteszi a szükséges lépéseket.

Együttműködését köszönjük!

Panaszkezelési űrlap megnyitása

Panaszkezelési szabályzat